سرخط خبرها

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915K ورژن N915KKTU2DPK2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM N915K مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915K ورژن N915KKTU2DPK2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915K ورژن N915KKTU2DPK2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-N915K ورژن N915KKTU2DPK2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915L ورژن N915LKLU2DPK2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM N915L مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915L ورژن N915LKLU2DPK2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915L ورژن N915LKLU2DPK2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-N915L ورژن N915LKLU2DPK2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دامپ تیونینگ.بدون ایمو.حذف سنسور دوم

مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دامپ تیونینگ.بدون ایمو.حذف سنسور دوم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دامپ تیونینگ.بدون ایمو.حذف سنسور دوم 30دامپ تیون شده. شتاب.بدون ایمو.حذف سنسور دوم.با قیمت استثنایی … دریافت فایل باتشکر از شما

ادامه نوشته »

رام رسمی و فارسی گوشی هواویG700-u10

رام رسی و فارسی , گوشی هواویg700 u10 , اندروید , راهنمای نصب رام مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل رام رسمی و فارسی گوشی هواویG700-u10 را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. رام رسمی و فارسی گوشی هواویG700-u10 رام رسمی و فارسی گوشی هواویG700-u10  ورژن اندروید:4.2.1 باند پایه :c00b115 کاست :custc433d001 دوستان رام مورد نظر کاملا …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915P ورژن N915PVPS4DQF1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM N915P مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915P ورژن N915PVPS4DQF1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915P ورژن N915PVPS4DQF1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-N915P ورژن N915PVPS4DQF1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915R4 ورژن N915R4TYS1CQC1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM N915R4 مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915R4 ورژن N915R4TYS1CQC1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915R4 ورژن N915R4TYS1CQC1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-N915R4 ورژن N915R4TYS1CQC1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915S ورژن N915SKSU2DPK2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM N915S مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915S ورژن N915SKSU2DPK2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915S ورژن N915SKSU2DPK2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915S ورژن N915SKSU2DPK2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915T ورژن N915TUVS2DQG1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM N915T مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915T ورژن N915TUVS2DQG1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915T ورژن N915TUVS2DQG1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-N915T ورژن N915TUVS2DQG1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915T ورژن N915TUBS2DQD1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM N915T مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915T ورژن N915TUBS2DQD1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915T ورژن N915TUBS2DQD1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-N915T ورژن N915TUBS2DQD1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود آموزش تصویری حل مشکل تماس اضطراری (Emergency Calls Only) در گوشی های سامسونگ با لینک مستقیم

دانلود آموزش تصویری, موزش تصویری حل مشکل تماس اضطراری (Emergency Calls Only) در گوشی های سامسونگ ,حل مشکل تماس اضطراری (Emergency Calls Only) ,در گوشی های سامسون? مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود آموزش تصویری حل مشکل تماس اضطراری (Emergency Calls Only) در گوشی های سامسونگ با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915V ورژن N915VVRU2CQF2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM N915V مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915V ورژن N915VVRU2CQF2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915V ورژن N915VVRU2CQF2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-N915V ورژن N915VVRU2CQF2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915W8 ورژن N915W8VLS1CPK1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM N915W8 ورژن مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915W8 ورژن N915W8VLS1CPK1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915W8 ورژن N915W8VLS1CPK1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-N915W8 ورژن N915W8VLS1CPK1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N916K ورژن N916KKTU2DQD4 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM N916K مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N916K ورژن N916KKTU2DQD4 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N916K ورژن N916KKTU2DQD4 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-N916K ورژن N916KKTU2DQD4 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N916L ورژن N916LKLU2DQD4 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM N916L مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N916L ورژن N916LKLU2DQD4 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N916L ورژن N916LKLU2DQD4 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-N916L ورژن N916LKLU2DQD4 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N916S ورژن N916SKSU2DQD4 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM N916S مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N916S ورژن N916SKSU2DQD4 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N916S ورژن N916SKSU2DQD4 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-N916S ورژن N916SKSU2DQD4 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »