سرخط خبرها

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920S ورژن G920SKSU3EQF3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM G920S مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920S ورژن G920SKSU3EQF3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920S ورژن G920SKSU3EQF3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G920S ورژن G920SKSU3EQF3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920T ورژن G920TUVU5EQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM G920T مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920T ورژن G920TUVU5EQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920T ورژن G920TUVU5EQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G920T ورژن G920TUVU5EQC2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920T ورژن G920TUEU5EQH1 اندروید 7.0 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM G920T مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920T ورژن G920TUEU5EQH1 اندروید 7.0 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920T ورژن G920TUEU5EQH1 اندروید 7.0 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G920T ورژن G920TUEU5EQH1 اندروید 7.0 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920T1 ورژن G920T1UVU5FQG3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM G920T1 مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920T1 ورژن G920T1UVU5FQG3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920T1 ورژن G920T1UVU5FQG3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G920T1 ورژن G920T1UVU5FQG3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920V ورژن G920VVRU4DQF3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM G920V مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920V ورژن G920VVRU4DQF3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920V ورژن G920VVRU4DQF3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G920V ورژن G920VVRU4DQF3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920W8 ورژن G920W8VLS5DQG1 اندروید 7.0 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM G920W8 مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920W8 ورژن G920W8VLS5DQG1 اندروید 7.0 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G920W8 ورژن G920W8VLS5DQG1 اندروید 7.0 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G920W8 ورژن G920W8VLS5DQG1 اندروید 7.0 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9250 ورژن G9250ZCS2DQG3 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM G9250 مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9250 ورژن G9250ZCS2DQG3 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9250 ورژن G9250ZCS2DQG3 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G9250 ورژن G9250ZCS2DQG3 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9250 ورژن G9250ZTU2DQC1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM G9250 مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9250 ورژن G9250ZTU2DQC1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9250 ورژن G9250ZTU2DQC1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G9250 ورژن G9250ZTU2DQC1 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

فایل XML گوشی SCC-U21

حل مشکل خاموشی y6,فایل دامپ scc u21,فایل xml scc u21,فایل انبریک scc u21,فایل xml scc u21,xml y6,xml dimpu,xml scc u21,dump xml scc u21,repair boot scc u21,board software scc u21 مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل فایل XML گوشی SCC-U21 را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. فایل XML گوشی SCC-U21               …

ادامه نوشته »

فایل دامپ Scc-u21

حل مشکل خاموشی y6,فایل دامپ scc u21,فایل xml scc u21,فایل انبریک scc u21,فایل xml scc u21,xml y6,xml dimpu,xml scc u21,dump xml scc u21,repair boot scc u21,board software scc u21 مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل فایل دامپ Scc-u21 را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. فایل دامپ Scc-u21                 فایل …

ادامه نوشته »

فایل فلش j7108 چینی، دانلود فایل فلش j7108 mt6580 با نوشته زیر باتری j7، بکاپ اختصاصی و نایاب سامان ناصری، 100% تست شده

مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل فایل فلش j7108 چینی، دانلود فایل فلش j7108 mt6580 با نوشته زیر باتری j7، بکاپ اختصاصی و نایاب سامان ناصری، 100% تست شده را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. فایل فلش j7108 چینی، دانلود فایل فلش j7108 mt6580 با نوشته زیر باتری j7، بکاپ اختصاصی و نایاب سامان ناصری، 100% …

ادامه نوشته »

دانلود کامبینیشن J120W U2، دانلود COMBINATION J120W U2، حل مشکل هنگ لوگو، ریست شدن، FRPو…، رایت با ادین

مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود کامبینیشن J120W U2، دانلود COMBINATION J120W U2، حل مشکل هنگ لوگو، ریست شدن، FRPو…، رایت با ادین را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود کامبینیشن J120W U2، دانلود COMBINATION J120W U2، حل مشکل هنگ لوگو، ریست شدن، FRPو…، رایت با ادین … دریافت فایل باتشکر از شما

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G925F ورژن G925FXXU5EQCS اندروید 7.0 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM G925F مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G925F ورژن G925FXXU5EQCS اندروید 7.0 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G925F ورژن G925FXXU5EQCS اندروید 7.0 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G925F ورژن G925FXXU5EQCS اندروید 7.0 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G925I ورژن G925IDVU3FQE2 اندروید 7.0 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM G925I مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G925I ورژن G925IDVU3FQE2 اندروید 7.0 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G925I ورژن G925IDVU3FQE2 اندروید 7.0 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G925I ورژن G925IDVU3FQE2 اندروید 7.0 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G925K ورژن G925KKKU3EQF3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم

گوشی samsung SM G925K مراجعه کننده محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G925K ورژن G925KKKU3EQF3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G925K ورژن G925KKKU3EQF3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SM-G925K ورژن G925KKKU3EQF3 اندروید 7.0 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد …

ادامه نوشته »